Fjernlåns-blog

blog til udveksling af ideer og erfaringer omkring lånesamarbejde og ressourcedeling

Fjernlånskonference på Hindsgavl maj 2009

Husk at sætte kryds i kalenderen den 28. og 29. maj 2009, for da er det nemlig tid til DF’s Forum for Fjernlåns Fjernlånskonferencen på Hindsgavl.

Programmet for konferencen følger, men indtil da kan I jo tjekke de fantastiske omgivelser på Hindsgavl Slot 🙂

Vi glæder os til at se jer!

Reklamer

11 november, 2008 Posted by | temadage | Skriv en kommentar

Status for Kørselsordning og Bøger til Døren

Efter frokost blev det så tid til et af de emner der har været diskuteret meget i fjernlånskredse i dette forår. René Olesen, Konsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier gav en status på kørselsordningen og på Bøger til døren.

Der er nogle kasser der er blevet væk
Som man kan se på tidligere indlæg på denne blog, har der været problemer med leveringstiderne via kørselsordningen, specielt i foråret har biblioteker oplevet meget lange leveringstider – fx materiale der har været mere end en måned undervejs. Ifølge René Olesen har man ikke hos Landstrygeren kunnet finde ud af hvor fejlen er opstået, men man har taget en række forholdsregler så problemet forhåbentlig ikke opstår igen.

Generelt blev det til en god debat omkring kørselsordningen (der er mange der har en holdning hertil), og vi fik genopfrisket de forskellige områder for ordningen, bl.a. at leveringsfristen for kørselsordningen på 24 timer gælder fra knudepunkt til knudepunkt. Bibliotekerne blev også opfordret til at bruge de rigtige køresedler med de rigtige oplysninger, da forkerte køresedler også kan være med til at skabe problemer.

Læs mere om Kørselsordningen.

Herefter blev det til et lynindlæg omkring Bøger til døren, da vi havde brugt det meste af tiden til at diskutere kørselsordningen 🙂

7 juli, 2008 Posted by | kørselsordning, oplæg, temadage | Skriv en kommentar

Copyright på E-ressourcer

Marianne Vadgaard Christensen, Bibliotekar i Tidsskriftsservice (Licenser), Statsbiblioteket, stod for det sidste oplæg under temaet ‘Hvordan tilbydes E-ressourcer?’ på dette års Majmøde i Odense.

Mariannes oplæg handlede om hvad man må og hvad man ikke må i forbindelse med licenser på elektroniske ressourcer, og ikke mindst hvor svært det kan være at holde styr på hvad man må og ikke må. For det er langt fra et ensartet billede der tegner sig, når det gælder licenser.

Marianne fortalte om det arbejde der udføres i henholdsvis folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker og på tværs, og som et godt supplement til Gunhild Søndergaards oplæg tidligere på dagen i det Marianne gik mere i dybden med DEFF’s arbejde på området herunder arbejdsgrupperne LUB og LUF.

LUF er Licensgruppen for Universiteter og Forskningsinstitutioner og LUB står for Licensgruppen for Uddannelsesbiblioteker. Disse grupper er med til at påvirke hvordan DEFF forhandler licenser

Et godt redskab når man skal finde ud af hvad man må og hvad man ikke må i forbindelse med DEFF licenser findes her: Licensaftaler.

7 juli, 2008 Posted by | samarbejde, temadage | Skriv en kommentar

Hvordan tilbydes E-ressourcerne i bibliotekerne

Det første indlæg på Forum for Fjernlåns Majmøde 2008 i Odense kom fra Gunhild Søndergaard, Projektleder på Københavns Biblioteker.

Gunhild præsenterede fire interessante eksempler på samarbejde og videndeling i forbindelse med formidling af e-ressourcer i bibliotekerne:

  • Biblioteksnetværk Storkøbenhavn
  • Licensguide.dk
  • Fjernadgang.dk
  • E-vitaminer

Biblioteksnetværk Storkøbenhavn handler både om samarbejde på tværs af folkebiblioteker og forskningsbiblioteker omkring formidling og bedre udnyttelse af de e-ressourcer som de deltagende biblioteker stiller til rådighed, og det handler om synliggørelse og nem adgang til e-ressourcer for studerende i Storkøbenhavn. Og så handler det ikke mindst om videndeling kollegerne imellem.

Licensguide.dk og Fjernadgang.dk er to samarbejder i folkebibliotekerne omkring forhandling af licenser på e-ressourcer, markedsføring og hjælp til benyttelsen af disse ressourcer.

E-vitaminer er et projekt der kører på Københavns Biblioteker. Formålet er at højne kendskabet til og brugen af bibliotekernes e-ressourcer blandt medarbejderne på biblioteket. Også dette projekt handler om videndeling og ikke mindst at styrke medarbejdernes kompetencer så brugerne kan få glæde af de mange muligheder der er i forbindelse med e-ressourcerne.

3 juni, 2008 Posted by | oplæg, samarbejde, temadage | Skriv en kommentar

Samarbejde og videndeling – tanker fra Majmøde 2008

Først og fremmest tak til alle deltagere og oplægsholdere på Forum for Fjernlåns Majmøde 2008 i Odense for en spændende dag med spændende oplæg og masser af gode spørgsmål og debat.

Jeg har fået til opgave at sammenfatte dagen her på bloggen. Det vil jeg i dette indlæg og løbende vil vi lave indlæg om de enkelte oplæg på temadagen.

Temaet for dette års Majmøde var “Hvordan tilbyder vi E-ressourcer?” som vi fik tre interessante oplæg omkring inden frokost der belyste problemstillingen fra flere forskellige vinkler. Efter frokost var det så tid til at gøre status på en række forskellige områder relateret til fjernlån, ikke mindst på Kørselsordningen som jo har været et hot emne her på bloggen. Vi afsluttede dagen med at kigge lidt på tendenser i fjernlånet i et indlæg der samtidig blev en glimrende opsamling på dagens oplæg med udgangspunkt i Rethinking Resource Sharing og de anbefalinger som findes i initiativets manifest fra 2006.

I hovedtræk kan man sige at de tilbagevendende temaer på temadagen var samarbejde, viden- og ressourcedeling og ikke mindst global adgang og valgmuligheder for brugeren.

Samarbejde handler om samarbejde ikke bare forskningsbiblioteker imellem, men mellem de forskellige bibliotekstyper, hvilket Gunhild Søndergaard fik vist et eksempel på i forbindelse med Biblioteksnetværk Storkøbenhavn.

Ligeledes viste både Gunhilds og fx Marianne Vadgaard Christensens oplæg hvor vigtig videndeling er i forbindelse med at hjælpe brugerne til at få glæde af de mange e-ressourcer som bibliotekerne stiller til rådighed. Synliggørelse, global adgang og brug er ikke kun et spørgsmål om at brugerne skal opdage dem, men også om videndeling kolleger og biblioteker imellem, således at vi er bedst muligt rustet til at formidle ressourcerne til brugerne.

Poul Erlandsen pointerede i sit afsluttende oplæg hvor vigtigt det er at vi gør hvad vi kan for at hjælpe brugere, om det er vores egen bruger og om det er en bruger fra vores eget land eller fra et andet. I nogle tilfælde vil det være videndeling ved at hjælpe brugeren det rigtige sted hen, i andre ressourcedeling, og han sluttede af med at opfordre os alle til at “dare to share”.

Inspireret af de forskellige oplæg har jeg tilføjet en række links her på bloggen (i højre side) til understøttelse af vores videndeling.

Ikke mindst finder I alle oplæg fra temadagen her:

3D direkte digital dokumentlevering, bibliotek.dk i WorldCat, Copyright og e-ressourcer, Status automatisk fjernlån, Hvordan tilbydes e-ressourcer i bibliotekerne, Kørselsordningen og bøger til døren, rapidILL, Tendenser i fjernlånet

29 maj, 2008 Posted by | temadage | 17 kommentarer

Fjernlånets Majmøde – endeligt program, pris og tilmelding

Så har vi fået lagt det endelige program for Fjernlånets majmøde d. 28.5.2008. Majmødet vil i år blive afholdt i Odense Kongres Center (Odense Sport og Event), som ligger på Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Bus 81 og 82 kører til Kongres Centeret hver halve time fra Odense Station.
Prisen vil være 750,- for medlemmer af DF og 900,- for ikke-medlemmer. Tilmelding kan gøres her:
Tilmelding

Temaet på Majmødet er: Hvordan tilbydes E-ressourcer

09.30-10.00 Ankomst og kaffe

10.00-10.15 Velkomst

10.15-11.15 Hvordan tilbydes e-ressourcerne i bibliotekerne- Gunhild Søndergaard, Projektleder på Københavns Kommunes Biblioteker

11.15-11.45 Præsentation af nye modeller for E-dokumentlevering – 3D og Rapidill. Poul Erlandsen, Afdelingsleder Dokumentlevering og Samlinger, Danmarks Pædagogiske Bibliotek

11.45-12.15 Copyright på E-ressourcer – Marianne Vadgaard Christensen, Bibliotekar i Tidsskriftsservice (Licenser), Statsbiblioteket

12.15-13.15 Frokost

13.15-13.45 Status for Kørselsordning og Bøger til Døren – René Olesen, Konsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier

13.45-14.30 Status for Automatiseret Fjernlån – Anders-Henrik Petersen, Databasekonsulent, DBC

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.20 Status for OCLC-Projekter i Danmark – Helle Brink, Funktionsleder for Fjernlån, Statsbiblioteket

15.20-15.45 Tendenser i Fjernlånet – Poul Erlandsen, Afdelingsleder Dokumentlevering og Samlinger, Danmarks Pædagogiske Bibliotek

15.45-16.00 Opsamling og afslutning

Vi håber at se rigtig mange fra både folke- og forskningsbiblioteker

17 april, 2008 Posted by | temadage | Skriv en kommentar

Fjernlånets majmøde

Onsdag d. 28.5.2008 afholder Forum for Fjernlån temamøde. Mødet bliver afholdt i Odense Kongreshus. Det overordnede tema vil være “Hvordan tilbyder vi E-ressourcer?”

Der er blevet lagt et foreløbigt program, som ser således ud:

09.30-10.00 Ankomst og kaffe
10.00-10.15 Velkomst
10.15-11.15 Hovedtale – Biblioteknetværk StorKøbenhavn
11.15-11.45 Nye modeller for e-dokumentlevering
11.45-12.15 Copyright på elektroniske ressourcer
12.15-13.15 Frokost
13.15-13.45 Kørselsordning og Bøger til Døren
13.45-14.30 Automatiseret Fjernlån
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.20 OCLC-Projekter
15.20-15.45 Trends
15.45-16.00 Opsamling og afslutning

Vi henviser til Forum for Fjernlåns hjemmeside, hvor der snarest muligt vil være mulighed for tilmelding. Vi håber, at der kommer rigtig mange. Hjemmesiden kan I finde her: http://www.dfdf.dk/arrangementer.php?foraId=2&fmenuid=22

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

12 marts, 2008 Posted by | temadage | Skriv en kommentar

DF’s vinterinternatmøde Klarskovgård, Korsør

På DF’s vinterinternatmøde, som i år bliver afholdt d. 31. januar til d. 1. februar på Klarskovgård, har bestyrelsen for Forum for Fjernlån en lille stand. Du er velkommen til at kigge forbi og høre mere om vores arbejde og måske melde dig ind i vores forum.

Vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

28 januar, 2008 Posted by | temadage | Skriv en kommentar