Fjernlåns-blog

blog til udveksling af ideer og erfaringer omkring lånesamarbejde og ressourcedeling

International Federation of Library Associations and Institutions: Announcement/Updates: IFLA vouchers

Announcement/Updates: IFLA vouchers

  1. Due to the large number of British Library issued IFLA vouchers still in circulation (over 22,000 vouchers) IFLA has decided to cancel the retirement of these vouchers. All IFLA vouchers in circulation are valid.
  2. Newly issued vouchers carry a machine readable barcode sticker on the back. This barcode system will enable IFLA to streamline the order-redemption-restock-order circle. For you this means faster delivery time of orders and faster processing of redemptions. The IFLA vouchers will remain the same user friendly, no-expiration date system that you are accustomed to. Once a voucher is redeemed a barcode sticker will be placed on it before it is re-sold. It will take years to receive all of the current stock in circulation and barcode them. YOUR VOUCHERS ARE VALID WITH OR WITHOUT BARCODES!
  3. The IFLA voucher program is growing in success and users. Currently I am running about 2 months behind on processing redemption payments. I am working to remedy this backlog as fast as possible.

Please email questions, comments and suggestions to:
Susan.schaepman@ifla.org

Susan Schaepman
IFLA Voucher Administrator
PO Box 95312
2509 CH The Hague
The Netherlands

Phone: (31) 70 314 0755
Fax: (31) 70 383 4827

Reklamer

7 november, 2008 Posted by | samarbejde | Skriv en kommentar

Forlængelse af fjernlånsbøger i DK

På vores sidste møde d. 24.9.08  i betyrelsen for Forum for Fjernlån diskuterede vi et forslag fra én af mine kolleger på KB, Rune Kurdahl. Rune foreslår, at der etableres en ordning mellem de større danske forskningsbiblioteker (SB, AUB, SDUB, RUB, DPB, KB etc.) om en åben lånetid på 3 måneder, som det sker ved indlån fra mange svenske biblioteker. Bogen vil således automatisk være udlånt i 3 måneder og behøver ikke at blive fornyet i denne periode. Bliver bogen reserveret, kan den hjemkaldes af det långivende bibliotek efter én måned. En sådan ordning vil spare os for meget arbejdstid med fornyelser, der p.t. foregår manuelt for hver bog og låner.

Vi kunne godt tænke os en diskussion af dette forslag her på bloggen, inden vi evt. går videre med det. Hvordan tackler I det, hvis en låner gerne vil have forlænget lånetiden på en bog? Gør I det, og har I nogen begrænsninger på antallet af anmodninger om fornyelser? Ville det ikke være en lettelse, hvis man ikke skulle ind i alverdens biblioteksbaser med alverdens forskellige passwords og så tilbage igen i sit eget system for at ændre afleveringsdatoen?

Vi ved, at der er en del folkebiblioteker, der kan forny hinandens bøger automatisk blot ved at skanne stregkoden, men dette kræver jo, at systemerne kan tale sammen, og det vil nok tage en rum tid, inden dette er tilfældet på landsplan!

Venlig hilsen Marianne Olander, Indlånet, Det Kongelige Bibliotek

1 oktober, 2008 Posted by | samarbejde, Uncategorized | 5 kommentarer

Copyright på E-ressourcer

Marianne Vadgaard Christensen, Bibliotekar i Tidsskriftsservice (Licenser), Statsbiblioteket, stod for det sidste oplæg under temaet ‘Hvordan tilbydes E-ressourcer?’ på dette års Majmøde i Odense.

Mariannes oplæg handlede om hvad man må og hvad man ikke må i forbindelse med licenser på elektroniske ressourcer, og ikke mindst hvor svært det kan være at holde styr på hvad man må og ikke må. For det er langt fra et ensartet billede der tegner sig, når det gælder licenser.

Marianne fortalte om det arbejde der udføres i henholdsvis folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker og på tværs, og som et godt supplement til Gunhild Søndergaards oplæg tidligere på dagen i det Marianne gik mere i dybden med DEFF’s arbejde på området herunder arbejdsgrupperne LUB og LUF.

LUF er Licensgruppen for Universiteter og Forskningsinstitutioner og LUB står for Licensgruppen for Uddannelsesbiblioteker. Disse grupper er med til at påvirke hvordan DEFF forhandler licenser

Et godt redskab når man skal finde ud af hvad man må og hvad man ikke må i forbindelse med DEFF licenser findes her: Licensaftaler.

7 juli, 2008 Posted by | samarbejde, temadage | Skriv en kommentar

Hvordan tilbydes E-ressourcerne i bibliotekerne

Det første indlæg på Forum for Fjernlåns Majmøde 2008 i Odense kom fra Gunhild Søndergaard, Projektleder på Københavns Biblioteker.

Gunhild præsenterede fire interessante eksempler på samarbejde og videndeling i forbindelse med formidling af e-ressourcer i bibliotekerne:

  • Biblioteksnetværk Storkøbenhavn
  • Licensguide.dk
  • Fjernadgang.dk
  • E-vitaminer

Biblioteksnetværk Storkøbenhavn handler både om samarbejde på tværs af folkebiblioteker og forskningsbiblioteker omkring formidling og bedre udnyttelse af de e-ressourcer som de deltagende biblioteker stiller til rådighed, og det handler om synliggørelse og nem adgang til e-ressourcer for studerende i Storkøbenhavn. Og så handler det ikke mindst om videndeling kollegerne imellem.

Licensguide.dk og Fjernadgang.dk er to samarbejder i folkebibliotekerne omkring forhandling af licenser på e-ressourcer, markedsføring og hjælp til benyttelsen af disse ressourcer.

E-vitaminer er et projekt der kører på Københavns Biblioteker. Formålet er at højne kendskabet til og brugen af bibliotekernes e-ressourcer blandt medarbejderne på biblioteket. Også dette projekt handler om videndeling og ikke mindst at styrke medarbejdernes kompetencer så brugerne kan få glæde af de mange muligheder der er i forbindelse med e-ressourcerne.

3 juni, 2008 Posted by | oplæg, samarbejde, temadage | Skriv en kommentar

Lånesamarbejde i udvikling – SB

Følgende artikel omkring fjernlån er blevet publiceret på Statsbibliotekets Nyheder for biblioteker:

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/lanesamarbejde-i-udvikling/

14 februar, 2008 Posted by | samarbejde | 1 kommentar