Fjernlåns-blog

blog til udveksling af ideer og erfaringer omkring lånesamarbejde og ressourcedeling

Status for Kørselsordning og Bøger til Døren

Efter frokost blev det så tid til et af de emner der har været diskuteret meget i fjernlånskredse i dette forår. René Olesen, Konsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier gav en status på kørselsordningen og på Bøger til døren.

Der er nogle kasser der er blevet væk
Som man kan se på tidligere indlæg på denne blog, har der været problemer med leveringstiderne via kørselsordningen, specielt i foråret har biblioteker oplevet meget lange leveringstider – fx materiale der har været mere end en måned undervejs. Ifølge René Olesen har man ikke hos Landstrygeren kunnet finde ud af hvor fejlen er opstået, men man har taget en række forholdsregler så problemet forhåbentlig ikke opstår igen.

Generelt blev det til en god debat omkring kørselsordningen (der er mange der har en holdning hertil), og vi fik genopfrisket de forskellige områder for ordningen, bl.a. at leveringsfristen for kørselsordningen på 24 timer gælder fra knudepunkt til knudepunkt. Bibliotekerne blev også opfordret til at bruge de rigtige køresedler med de rigtige oplysninger, da forkerte køresedler også kan være med til at skabe problemer.

Læs mere om Kørselsordningen.

Herefter blev det til et lynindlæg omkring Bøger til døren, da vi havde brugt det meste af tiden til at diskutere kørselsordningen 🙂

Reklamer

7 juli, 2008 Posted by | kørselsordning, oplæg, temadage | Skriv en kommentar

Hvordan tilbydes E-ressourcerne i bibliotekerne

Det første indlæg på Forum for Fjernlåns Majmøde 2008 i Odense kom fra Gunhild Søndergaard, Projektleder på Københavns Biblioteker.

Gunhild præsenterede fire interessante eksempler på samarbejde og videndeling i forbindelse med formidling af e-ressourcer i bibliotekerne:

  • Biblioteksnetværk Storkøbenhavn
  • Licensguide.dk
  • Fjernadgang.dk
  • E-vitaminer

Biblioteksnetværk Storkøbenhavn handler både om samarbejde på tværs af folkebiblioteker og forskningsbiblioteker omkring formidling og bedre udnyttelse af de e-ressourcer som de deltagende biblioteker stiller til rådighed, og det handler om synliggørelse og nem adgang til e-ressourcer for studerende i Storkøbenhavn. Og så handler det ikke mindst om videndeling kollegerne imellem.

Licensguide.dk og Fjernadgang.dk er to samarbejder i folkebibliotekerne omkring forhandling af licenser på e-ressourcer, markedsføring og hjælp til benyttelsen af disse ressourcer.

E-vitaminer er et projekt der kører på Københavns Biblioteker. Formålet er at højne kendskabet til og brugen af bibliotekernes e-ressourcer blandt medarbejderne på biblioteket. Også dette projekt handler om videndeling og ikke mindst at styrke medarbejdernes kompetencer så brugerne kan få glæde af de mange muligheder der er i forbindelse med e-ressourcerne.

3 juni, 2008 Posted by | oplæg, samarbejde, temadage | Skriv en kommentar