Fjernlåns-blog

blog til udveksling af ideer og erfaringer omkring lånesamarbejde og ressourcedeling

FORFRA’s Fjernlånskonference på Hindsgavl 2015

Automatisk Fjernlån, Anders-Henrik Petersen (DBC)
Mediestream, Mogens Vestergaard Kjeldsen (SB)
Nyt bibliotek.dk og Nyt Netpunkt, Nanna Agergaard (DBC)
Statsbibliotekets Skjulte Skatte,Eva Fønns-Jørgensen (SB)
VIA University College og Fjernlåns(sam)arbejdet, Trine nedergaard Jensen (VIA University College)
BrowZine, Tejs Grevstad (LM Information Delivery)
Digital Artikelservice, Henrik Haagensen (SB)
FFU-Bibliotekerne og DDB, Karin Englev (RUB)
Intelligent Materialestyring, Britta Bitsch (ÅKB)
ISO 18626 Interlibrary Loan transactions og BIL, Leif Andresen (KB)

Reklamer

2 juni, 2015 Posted by | Uncategorized | 1 kommentar

FORFRA’s majmøde i Middelfart 22. maj 2014

Danskernes Digitale Bibliotek, Rolf Hapel, Forvaltningschef, Aarhus Kommune

Ny Bibliotek.dk, Kirsten Larsen, DBC

ILL-standardiseringen ISO, Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek

Status på automatisk fjernlån af eget materiale, Anders-Henrik Petersen, DBC

Avisdigitalisering, Niels Bønding, Statsbiblioteket

E-kopi 2 (farver), Henrik Haagensen, Statsbiblioteket

Leje af E-bøger til fjernlån, Sannie Holmquist Christensen, DTU Library

 

27 maj, 2014 Posted by | Uncategorized | Skriv en kommentar

Fjernlånskonferencen på Hindsgavl 30. – 31. maj 2013

Christine Bødtcher-Hansen – Forlagsbranchens udspil til fjernlån af e-bøger

Jacob Heide Petersen – eReolen

Helle Brink – Fjernlån og elektroniske ressourcer.

Inger Andersen – Brugerstyret indkøb på et folkebibliotek

Poul Erlandsen – Købe, reservere, fjernlåne

Suzanne M. Ward – Erfaringer med Patron‐Driven Acquisitions.

Kirsten Larsen – Det nye bibliotek.dk

Leif Andresen – Om ”Nye retningslinjer for fjernlån” og kørselsordningen

Leif Andresen – Sammenhængende adgang

12 juni, 2013 Posted by | Uncategorized | Skriv en kommentar

Oplæg fra FORFRAs temadag om Open Access d. 23.5.2012

Hvordan arbejder vi med Open Access på Århus Universitet og Statsbiblioteket. Annette Balle Sørensen, Seniorrådgiver, Statsbiblioteket

Bud på hvordan vi finder Open Access artiklerne. Karin Englev, Funktionsleder, Roskilde Universitetsbibliotek

Updates og trends – lånesamarbejde nationalt og internationalt – fra Kulturstyrelsen. Leif Andresen, Chefkonsulent

Updates og trends i lånesamarbejdet – nationalt og internationalt. Helle Brink, Funktionsleder, Statsbiblioteket

7 juni, 2012 Posted by | Uncategorized | 2 kommentarer

Oplæg fra FORFRA Fjernlånskonference 26.- 27. maj 2011

Efter en veloverstået FORFRA konference på Hindsgavl Slot kommer her de forskellige oplæg. Der mangler stadig et par stykker, men vi arbejder på at få dem med. Vi takker alle for et par rigtig gode dage og håber vi ses næste gang vi holder konference på Hindsgavl d. 30. – 31. maj 2013

Danskerne Digitale Bibliotek – René Olesen, Styrelse for Bibliotek og Medier

Deff Licencer – Lotte Eivor Jørgensen, Deff Sekretariatet

Folkebibliotekernes Licensgruppe / Susanne Brinch og Benedikte Kierkegaard, Projektledere, Gentofte Bibliotek

Fjernlån og E-bøger i Praksis / Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek og Helle Brink, Statsbiblioteket

Professionshøjskolerne – Nye medspillere / Per Steen Hansen, VIA University College

Fjernlån til og fra Professionshøjskolerne / Trine Nedergaard Jensen, VIA University College Bibliotekerne, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

Kørselsordning i Danmark – nu med Norden / Erik Thorlund Jepsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier

Kvantitet og statistik i bibliotekerne / Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek

Biblioteksvagten – Danmark og Norden / Vera Daugaard, Herning Bibliotekerne

Samarbejdet mellem Fjernlån og Accession / Lene Stampe, Roskilde Universitetsbibliotek

Fjernlån og andre medier / Helle Brink, Statsbiblioteket

Lånesamarbejdet i Danmark – nye retningslinier / Leif Andresen, Styrelse for Bibliotek og medier

Lånesamarbejdet i Danmark – status Danbib og Bibliotek.dk / Kirsten Larsen, Dansk BiblioteksCenter

Danske biblioteker og WorldCat / Helle Brink, Statsbiblioteket

Rethinking Ressource Sharing Initiative – Norden og øvrige verden / Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek og Helle Brink, Statsbiblioteket

Øvrige internationale trends / Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek

3 juni, 2011 Posted by | Uncategorized | 3 kommentarer

Fjernlånskonference på Hindsgavl d. 26.-27. maj 2011

Igen i år holder FORFRA – FORum for Fjernlån, Reference og Accession – konference på Hindsgavl Slot. Kom og vær med!!

Program for FORFRA’s Fjernlånskonference på Hindsgavl d. 26. og 27. maj 2011

Torsdag d. 26. maj 2011

09.30-10.15 Kaffe/the og morgenbrød

10.15-10.25   Velkomst og præsentation af FORFRA v/ Karen Bendix, LIFE, Formand for FORFRA

10.25-11.00   Keynote: DDB – Danskernes Digitale Bibliotek v/ René Olesen,  DEFF Sekretariatschef i Styrelsen for Bibliotek og Medier

11.00-12.15   Hvad må vi? – Og hvad gør vi? E-ressourcer, licenser og Fjernlån

11.00-11.25 Deff licenser / LUF v/ Lotte Eivor Jørgen, Bibliotekskonsulent, Styrelsen for Bibliotek og Medier

11.25-11.50   Folkebibliotekernes Licensguide v/ Susanne Brinch og Benedikte Kierkegaard, Projektledere, Gentofte Bibliotek

11.50-12.15   Fjernlån og E-bøger i praksis – status for danske biblioteker v/ Bjarne Christensen, SDUB, Poul Erlandsen, Sektionsleder, KB og Helle Brink, Projektleder, SB

12.15-13.15   FROKOST – og indkvartering

13.15-14.30   Nye medspillere i det danske lånesamarbejde

13.15-13.45 Professionshøjskolerne – Nye medspillere. Organisering / mål / samlinger v/ Per Steen Hansen, Bibliotekschef, VIA Region Midtjylland

13.45-14.15   Fjernlån til og fra Professionshøjskolerne v/Trine Marlene Nedergaard Jensen, Sygeplejeskolens Bibliotek, VIA Region Midtjylland, Aarhus

14.15-14.30   Kørselsordning i Danmark – nu med Norden v/ Erik Thorlund Jepsen, Funktionsleder, Styrelsen for Bibliotek og Medier

14.30-15.35 Hvad har vi? – Forlag / udgivere og E-ressourcer

14.30-15.45   Lindhardt og Ringhoff  v/ Cliff Hansen, Direktør for Forretningsudvikling

Tusculanum v/Marianne Alenius, Direktør

Serial Solutions v/ Helle Lauritsen, Regional Liaison Manager EMEA

Ebscho v/ Jonas Hallström, Salgsansvarlig for Danmark

Paneldiskussion / opsamling

15.45-16.00   KAFFE

16.00-16.45   Gruppearbejde – kort oplæg ved Peter Søndergaard, RUB

16.45-17.00   Opsamling af gruppearbejde

19.00-               MIDDAG

Fredag d. 27. maj 2011

09.00-09.15   Godmorgen og kort opsamling

09.15-09.55   Fjernlån og Reference

09.15-09.55   Biblioteksvagten – Danmark og Norden v/ Vera Daugaard, Projektkoordinator og Referencebibliotekar, Herning Folkebibliotek

09.55-11.10   Fjernlån og Accession

09.55-10.25 Samarbejdet mellem Fjernlån og Accession v/ Lene Stampe, Funktionsleder, RUB

10.25-10.40   Fjernlån og andre medier v/ Helle Brink, Projektleder, SB

10.40-11.10   Accession af E-bøger v/ Anne Mette Morthorst, ASB

11.10-11.25   KAFFE

11.25-12.15   Fjernlån – nationalt og internationalt

11.25-11.40   Lånesamarbejdet i Danmark – nye retningslinier v/ Leif Andresen, Chefkonsulent, Styrelsen for Bibliotek og Medier

11.40-11.55   Lånesamarbejdet i Danmark – status Danbib og Bibliotek.dk v/ Kirsten Larsen, Teamleder, DBC

11.55-12.15   Danske Biblioteker og WorldCat – fra projekt til drift v/ Helle Brink, Projektleder, SB

12.15-12.45   Rethinking Ressource Sharing Initiative – Norden og øvrige verden v/ Poul Erlandsen, KB og Helle Brink, SB

12.45-13.00   Øvrige internationale trends v/ Poul Erlandsen, KB

13.00-14.00   FROKOST

14.15                  Bus afgår fra Hindsgavl til Middelfart Station

Tilmelding sker fra DF’s hjemmeside på http://www.dfdf.dk

15 marts, 2011 Posted by | Uncategorized | 3 kommentarer

Slides fra FORFRA’s majmøde 2010

FORFRA’s bestyrelse vil gerne have lov til at takke deltagerne på Majmødet for et godt og udbytterigt møde. Vi håber, at alle fik noget ud af det. Her vil komme til at ligge de forskellige PowerPoint fra de forskellige indlæg. De vil komme ind lige så hurtigt, som vi modtager dem.

Kort status på Danbib/BOB – ved Tommy Schoemacker

Hvor effektive er vi – ved Peter Søndergaard

Kørselsordningen – ved Leif Andresen

Retningslinjer for Fjernlån – ved Leif Andresen

Danske Biblioteker i WorldCat – ved Helle Brink

Materialeforsyning – ved Jørgen Bartholdy

15 juni, 2010 Posted by | Uncategorized | Skriv en kommentar

Referat fra FORFRA bestyrelsesmøde d. 5.5.2010

FORFRA – FORum for Fjernlån, Reference og Accession havde bestyrelsesmøde den 5. maj.
Til stede var Helle Brink (SB), Karen Bendix (Life); Karin Englev (RUB), Poul Erlandsen (KB), Marianne Olander (KB), Tommy Schomacker (DBC).

Der var flere forestående arrangementer at behandle.

Det meste af mødet gik med at forberede majmødet i Middelfart. Der er mange små og store ting der skal gøres for at det hele klapper.

Gå-hjem-mødet på KB den 31.5.2010 med Clare MacKeigan fra Relais International samt oplæg om indlånsfunktionen ved KB/KUBIS Diamanten ved sektionsleder Poul Erlandsen.

Og endelig fjernlånskonferencen den 4.-6. oktober i Finland, som længe så ud til at hænge i en tynd tråd:
<http://www.nrl.fi/NordicILL2010/programme.htm&gt;

Desuden behandledes fjernlån af e-bøger (foranlediget af spørgsmål til Karen).

Referent: Tommy Schomacker

15 juni, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 kommentar

Referat fra FORFRA bestyrelsesmøde d. 18.2.2010

Som noget nyt vil bestyrelsen i FORFRA – FORum for Fjernlån, Reference og Accession – udsende et kort sammendrag af de vigtigste punkter fra deres bestyrelsesmøder.

Vi havde møde d. 18.3.2010 på SB fra 11-15 og derefter Gå-hjem-møde samme sted fra 15-17.

Til stede var: Helle Brink (SB), Karin Englev (RUB), Karen Bendix (Life), Poul Erlandsen (KB), Marianne Olander (KB). Tommy Schomacker (DBC) er nyt medlem, men var fraværende til bestyrelsesmødet

Det viser sig, at Danmark er den trediestørste udlåner/låner i i EMEA-landene i WorldCat – kun overgået af United Kingdom og Tyskland.

Ang. den nordiske fjernlånskonference i Helsinki til efteråret 2010, herskede der på nuværende tidspunkt stadig tvivl, om konferencen vil blive til noget. Det afgøres på et møde i Finland d. 19.3.2010

PE og HB havde været til et møde ang. fjernlånsundersøgelsen (ved Peter Søndergaard) og kørselsordningen. Styrelsen for bibliotek og medier vil skrive et oplæg om kvaliteten af kørselsordningen. Da der stadig er mange fejlsendinger, og da der ofte går for lang tid, før bøgerne ankommer, var der ønsker om at lave en simpel undersøgelse på tid af kørselsordningen, men det er meget svært at gennemføre. Land-strygeren mente, at køresedlerne ikke altid var i orden. Mange vælger at sende læsesalmateriale med posten, da en del materiale bliver beskadiget ved kørselsordningen.

FORFRA er ved at arrangere et majmøde på Middelfart Bibliotek d. 26.5.2010. Programmet er nu fastsat og vil blive sendt ud omkring påske ad de sædvanlige kanaler.

Derefter var det tid til Gå-hjem-mødet, hvor der var 21 tilmeldte – og kaffe og tærter!

Programmet for mødet var som følger:

•          Velkommen og præsentation/Helle Brink og Karen Bendix (Life)

•          Intro om fjernlån /Helle Brink

•          Baser i fjernlånet /Diana N. Lauridsen

•          Artikellevering /Inge M Jensen

•          Aviser /Martin Lund

•          På vej i lånesamarbejdet /Helle Brink

•          Opsamling

Referent: Marianne Olander

24 marts, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 kommentar

Forum for Fjernlån har skiftet navn

Forum for Fjernlån har skiftet navn til FORFRA – FORum for Fjernlån, Reference og Accession. I FORFRA arbejder vi først og fremmest med fjernlån, men vi har i de senere år erfaret, at flere og flere emner presser sig på i fjernlånsarbejdet. De mest påtrængende er referencearbejdet, men også problematikken med kassation og indkøb kontra fjernlån. Referencearbejdet og accession er her set i sammenhæng med fjernlån. Derfor har vi valgt at udvide begrebet fjernlån og vi håber dermed at udvide samarbejdet kolleger og biblioteker i mellem.

24 marts, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 kommentar