Fjernlåns-blog

blog til udveksling af ideer og erfaringer omkring lånesamarbejde og ressourcedeling

Slides fra FORFRA’s majmøde 2010

FORFRA’s bestyrelse vil gerne have lov til at takke deltagerne på Majmødet for et godt og udbytterigt møde. Vi håber, at alle fik noget ud af det. Her vil komme til at ligge de forskellige PowerPoint fra de forskellige indlæg. De vil komme ind lige så hurtigt, som vi modtager dem.

Kort status på Danbib/BOB – ved Tommy Schoemacker

Hvor effektive er vi – ved Peter Søndergaard

Kørselsordningen – ved Leif Andresen

Retningslinjer for Fjernlån – ved Leif Andresen

Danske Biblioteker i WorldCat – ved Helle Brink

Materialeforsyning – ved Jørgen Bartholdy

Reklamer

15 juni, 2010 Posted by | Uncategorized | Skriv en kommentar

Referat fra FORFRA bestyrelsesmøde d. 5.5.2010

FORFRA – FORum for Fjernlån, Reference og Accession havde bestyrelsesmøde den 5. maj.
Til stede var Helle Brink (SB), Karen Bendix (Life); Karin Englev (RUB), Poul Erlandsen (KB), Marianne Olander (KB), Tommy Schomacker (DBC).

Der var flere forestående arrangementer at behandle.

Det meste af mødet gik med at forberede majmødet i Middelfart. Der er mange små og store ting der skal gøres for at det hele klapper.

Gå-hjem-mødet på KB den 31.5.2010 med Clare MacKeigan fra Relais International samt oplæg om indlånsfunktionen ved KB/KUBIS Diamanten ved sektionsleder Poul Erlandsen.

Og endelig fjernlånskonferencen den 4.-6. oktober i Finland, som længe så ud til at hænge i en tynd tråd:
<http://www.nrl.fi/NordicILL2010/programme.htm&gt;

Desuden behandledes fjernlån af e-bøger (foranlediget af spørgsmål til Karen).

Referent: Tommy Schomacker

15 juni, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 kommentar