Fjernlåns-blog

blog til udveksling af ideer og erfaringer omkring lånesamarbejde og ressourcedeling

Referat fra FORFRA bestyrelsesmøde d. 18.2.2010

Som noget nyt vil bestyrelsen i FORFRA – FORum for Fjernlån, Reference og Accession – udsende et kort sammendrag af de vigtigste punkter fra deres bestyrelsesmøder.

Vi havde møde d. 18.3.2010 på SB fra 11-15 og derefter Gå-hjem-møde samme sted fra 15-17.

Til stede var: Helle Brink (SB), Karin Englev (RUB), Karen Bendix (Life), Poul Erlandsen (KB), Marianne Olander (KB). Tommy Schomacker (DBC) er nyt medlem, men var fraværende til bestyrelsesmødet

Det viser sig, at Danmark er den trediestørste udlåner/låner i i EMEA-landene i WorldCat – kun overgået af United Kingdom og Tyskland.

Ang. den nordiske fjernlånskonference i Helsinki til efteråret 2010, herskede der på nuværende tidspunkt stadig tvivl, om konferencen vil blive til noget. Det afgøres på et møde i Finland d. 19.3.2010

PE og HB havde været til et møde ang. fjernlånsundersøgelsen (ved Peter Søndergaard) og kørselsordningen. Styrelsen for bibliotek og medier vil skrive et oplæg om kvaliteten af kørselsordningen. Da der stadig er mange fejlsendinger, og da der ofte går for lang tid, før bøgerne ankommer, var der ønsker om at lave en simpel undersøgelse på tid af kørselsordningen, men det er meget svært at gennemføre. Land-strygeren mente, at køresedlerne ikke altid var i orden. Mange vælger at sende læsesalmateriale med posten, da en del materiale bliver beskadiget ved kørselsordningen.

FORFRA er ved at arrangere et majmøde på Middelfart Bibliotek d. 26.5.2010. Programmet er nu fastsat og vil blive sendt ud omkring påske ad de sædvanlige kanaler.

Derefter var det tid til Gå-hjem-mødet, hvor der var 21 tilmeldte – og kaffe og tærter!

Programmet for mødet var som følger:

•          Velkommen og præsentation/Helle Brink og Karen Bendix (Life)

•          Intro om fjernlån /Helle Brink

•          Baser i fjernlånet /Diana N. Lauridsen

•          Artikellevering /Inge M Jensen

•          Aviser /Martin Lund

•          På vej i lånesamarbejdet /Helle Brink

•          Opsamling

Referent: Marianne Olander

Reklamer

24 marts, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 kommentar

Forum for Fjernlån har skiftet navn

Forum for Fjernlån har skiftet navn til FORFRA – FORum for Fjernlån, Reference og Accession. I FORFRA arbejder vi først og fremmest med fjernlån, men vi har i de senere år erfaret, at flere og flere emner presser sig på i fjernlånsarbejdet. De mest påtrængende er referencearbejdet, men også problematikken med kassation og indkøb kontra fjernlån. Referencearbejdet og accession er her set i sammenhæng med fjernlån. Derfor har vi valgt at udvide begrebet fjernlån og vi håber dermed at udvide samarbejdet kolleger og biblioteker i mellem.

24 marts, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 kommentar