Fjernlåns-blog

blog til udveksling af ideer og erfaringer omkring lånesamarbejde og ressourcedeling

Oplæg fra Hindsgavlkonferencen 2009

Så er endnu en konference på det skønne hindsgavl veloverstået. Tak til alle deltagerne for ivrig deltagelse og godt humør 🙂

Denne gang fik vi genindført en gammel tradition; fælles billede på trappen.

Fællesfoto på trappen

Fællesfoto på trappen

Oplæg torsdag den 28. maj

Status og perspektiver i lyset af ny centralbiblioteksstruktur v/ Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotek

Integrated og federated search v/ Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek

Kend din NCIP v/ Rikke Lose / Anders-Henrik Petersen, Dansk BiblioteksCenter

Updates – Nationale og internationale
Artikellevering fra SB
Automatisk Fjernlån
PASCAL – depotbiblioteksfunktion, USA
ALA (American Library Association) – undersøgelse om internationalt fjernlån
Delivery Services, USA

Danbib i Worldcat v/ Helle Brink, Statsbiblioteket, Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Per Mogens Petersen, Dansk BiblioteksCenter

Oplæg til gruppearbejde – Rethinking resource sharing og Retningslinjer for fjernlån v/ Poul Erlandsen, Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Leif Andresen, Bibliotek & Medier

Oplæg fredag den 29. maj

Status og perspektiver for forskningsbibliotekssektoren v/ Aase Lindahl, Syddansk Universitetsbibliotek

Open Library Strategy / Danbib som ægte fælleskatalog v/ Per Mogens Petersen, Dansk BiblioteksCenter

BookBridge – øresundssamarbejdet v/ Sara Stavås Virkelyst, Øresundsuniversitetet

SVUC, Nordisk fjernlånssamarbejde v/ Tommy Schomacker, Dansk BiblioteksCenter

Kørselsordninger i Norden v/ Lars Sandbakken, Norsk Bibliotek Transport AS

Den Danske Kørselsordning v/Leif Andresen, Bibliotek & Medier

Nyt Netpunkt v/ Kirsten Larsen, Dansk BiblioteksCenter

Reklamer

30 maj, 2009 Posted by | konferencer | 9 kommentarer